• Bản kê khai quỹ hội năm 2012


  STT HỌ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI XÓM ĐÓNG GÓP
  1 Vũ Thị Hợi 0948750043 Ba 1,600,000
  2 Vũ Duy Thọ 0913132763 Đông 2,000,000
  3 Bùi Huy Toàn 0988000869 Cuối 1,500,000
  4 Trần Ngọc Thanh 0986978846 Đông 1,500,000
  5 Vũ Duy Quyết 0908222656 Đông 1,500,000
  6 Nguyễn Phi Khanh 01228029684 Ba 1,500,000
  7 Phan Ngọc Việt 01636721367 Chợ 1,500,000
  8 Bùi Quốc Túy 0912808491 Ba 1,500,000
  9 Bùi Mạnh Nhị 0903636054 Cùng 12,000,000
  10 Bùi Thị Chuyên 0935383271 Cuối 1,000,000
  11 Nguyễn Văn Ngọc 0904971268 Đông 1,000,000
  12 Vũ Thị Tuyến 0938199770 Đông 1,000,000
  13 Bùi Văn Thịnh 0903716658 Trại 500,000
  14 Nguyễn Thị Thoa 0918028708 Ba 500,000
  15  Hoài Cùng 500,000
  16 Vũ Xuân Toàn 01683488804 Cầu 500,000
  17 Vũ Xuân Phóng 0919276909 Nhì 500,000
  18 Vũ Hồng Sáng 01697777135 Đông 500,000
  19 Vũ Văn Sơn 0919557874 Nhì 500,000
  20 Vũ Văn Trọng Đông 1,000,000
  21 Bùi Văn Lương Cùng 500,000
  22  Xuân Oanh Cuối 500,000
  23 Bùi Văn Bằng (Tân) 0982767422 Chợ 1,000,000
  24 Vũ Văn Kỳ 01668345877 Tại 1,000,000
  25 Vũ Quốc Đạt 0903782265 Đông 500,000
  26 Trần Văn Hợp 0916272456 Đông 500,000
  27 Trần Văn Hậu 0976773945 Đông 500,000
  28 Phan Cảnh Hưng Chợ 500,000
  29  Tứ Trại 500,000
  30 Vũ Thị Lợi Tại 200,000
  31 Bùi Văn Cường 500,000
  32 Trần Thị Khuyên 0989562181 Chợ 200,000
  33  Thành 1,000,000
  34 Bùi Thị Nga 500,000
  35 Vũ Duy Hương 200,000
  36 Vũ Thị Hòa 62959046 Trại Gạo 500,000
  37 Vũ Văn Bình 0975531379 Ba 500,000
  38 Bùi Quyết Chiến 01693658666 Cuối 200,000
  39 Bùi Quốc Phương 200,000
  40 Bùi Văn Hiệp 300,000
  41 Phan Văn Hưng 0989963887 Cuối 300,000
  42 Vũ Mạnh Giỏi 0978306942 Tại 500,000
  43 Phan Thị Yến 500,000
  44 Vũ Đại Phong 01998017112 Đông 500,000
  45 Vũ Thị Yến 200,000
  46 Vũ Đức Quân 01664137997 Cùng 300,000
  47 Nguyễn Thị Linh 200,000
  48 Vũ Xuân Hiệp 500,000
  49 Nguyễn Ngọc Cương 0918486370 Đông 300,000
  50 Bùi Văn Hùng Trại 500,000
  50 Vũ Văn Huy 01656882274 Cuối 500,000
  52 Bùi Văn Tú 0917471164 500,000
  53 Nguyễn Sơn Trường 0974752558 Cuối 500,000
  54 Bùi Văn Bình 0984243980 Bến 500,000
  55 Phan Đình Quý 01679741818 Cùng 500,000
  56  Khải 500,000
  57 Nguyễn Văn Thạch 0923006279 Bến 1,500,000
  58 Nguyễn Thị Thân 200,000
  59 Bùi Thị Nết 200,000
  60 Nguyễn Thị Mơ 200,000
  61 Vũ Ngọc Phương 01269793223 Trại Gạo 500,000
  62 Phan Văn Nam 01692753402 Bến 200,000
  63 Phan Văn Việt 200,000
  64 Phan Thị Hồng Thắm 0903692819 Đông 200,000
  65 Phan Đức Thịnh 200,000
  66 Vũ Duy Hội 500,000
  67 Vũ Duy Bảy 500,000
  68 Trần Ngọc Thìn 500,000
  69 Bùi Văn Thuấn 01224460189 Tại 1,000,000
  150 Nguyễn Thị Thắm 0987633599 Cuối 200,000
  71 Nguyễn Thị Nhàn 200,000
  72 Nguyễn Văn Triệu 300,000
  73 Trần Văn Đại 0918563843 Đông 400,000
  74 Vũ Ngọc Tú 300,000
  75 Vũ Văn An 01666067155 Chợ 200,000
  76 Vũ Văn Cảnh 0916354664 Ba 600,000
  77 Trần Công Tuấn 500,000
  78 Bùi Ngọc Vỹ 01255952596 Cùng 200,000
  79 Nguyễn Văn Thao 0972067532 Gia 500,000
  80 Bùi Phương Dung 0914754896 Cùng 500,000
  81 Bùi Minh Phương 0972237499 Trại 500,000
  82 Nguyễn Văn Thịnh 200,000
  83 Nguyễn Văn Trung 500,000
  84 Tài trợ (Vũ Duy Thọ + Bùi Huy Toàn) 20,310,000
  TỔNG CỘNG 79,210,000
  CHI PHÍ BUỔI HỌP MẶT (30/4/2012) 49,760,000
  CHI PHÍ LẬP WEBSITE 900,000
  16/1/2013 CHI ĐÁM HIẾU + MỪNG TẾT HỘI VIÊN CAO TUỔI 3,700,000
  CÒN LẠI 24,850,000

One Responseso far.

 1. […] Buổi họp mặt còn là dịp để trao những phần thưởng cho những em học sinh đạt được thành tích cao trong học tập niên khóa 2011-2012, đồng thời tuyên dương những nhà hảo tâm đã tài trợ cho Hội đồng hương. Tại buổi họp mặt, Ban cán sự cũng đã công khai tài chính của Hội trong năm 2012 cho tất cả mọi người nắm rõ (có thể xem thêm tại đây: http://hdhlanggao.com/ban-ke-khai-quy-hoi-nam-2012/). […]