• DS HỘI VIÊN CN ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2015 – AL

  Muốn kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, vui lòng tìm theo cột “TÊN”

  Muốn báo hoặc điều chỉnh thông tin, vui lòng báo về số điện thoại 0908.222656.

  Rất vui được tiếp nhận thông tin và luôn chào đón hội viên mới.

  STT HỌ TÊN SỐ ĐT XÓM QUẬN/HUYỆN
  Chỗ ở hiện nay
  1 Vũ Văn An 1666067155 Chợ
  2 Bùi Tuấn Anh
  3 Bùi Văn Anh
  4 Bùi Văn Bằng 982767422 Chợ
  5 Vũ Duy Bảy 935343842 Thủ Đức
  6 Bùi Văn Bình 984243980 Bến
  7 Vũ Văn Bình 975531379 Ba
  8 Vũ Văn Cảnh 916354664 Ba
  9 Vũ Xuân Cảnh
  10 Nguyễn Thị Chí Hồng
  11 Bùi Quyết Chiến 1693658666 Cuối
  12 Nguyễn Văn Chính
  13 Bùi Thị Chuyên 935383271 Cuối
  14 Nguyễn Ngọc Cương 918486370 Đông Đồng Nai
  15 Bùi Văn Cường
  16 Trần Văn Đại 918563843 Đông
  17 Vũ Duy Đạt Bình Dương
  18 Vũ Quốc Đạt 903782265 Đông
  19 Nguyễn Công Định
  20 Bùi Thiếu Độ 909204166
  21 Bùi Phương Dung 914754896 Cùng
  22 Phan Văn Dũng
  23 Bùi Văn Dương
  24 Vũ Mạnh Giỏi 978306942 Tại
  25 Nguyễn Sơn Hải 913191986 Ba Quận 2
  26 Bùi Thị Hằng 1286558081
  27 Phan Thị Hạnh 942733409
  28 Vũ Thị Hạnh 1634558077
  29 Trần Văn Hậu 976773945 Đông
  30 Trần Ngọc Hiền
  31 Bùi Văn Hiệp 976677809
  32 Vũ Xuân Hiệp 984462644
  33 Nguyễn Huy Hinh 9,500,000
  34 Vũ Thị Hoa
  35 Vũ Thị Hòa 62959046 Trại Gạo
  36 Vũ Thúy Hòa
  37 Bùi Đức Hoài
  38 Vũ Đức Hoài 972917455 Cùng
  39 Vũ Duy Hội Bình Dương
  40 Bùi Thị Hồng Đào 986364902
  41 Phan Thị Hồng Thắm 903692819 Đông
  42 Trần Văn Hợp 916272456 Đông
  43 Bùi Văn Hùng Trại
  44 Vũ Duy Hùng
  45 Phan Cảnh Hưng Chợ
  46 Phan Văn Hưng 989963887 Cuối
  47 Phan Xuân Hưng
  48 Vũ Duy Hưng
  49 Vũ Văn Huy 1656882274 Cuối
  50 Bùi Văn Khải Bình Dương
  51 Nguyễn Phi Khanh 1228029684 Ba
  52 Vũ Mạnh Khởi Quận 2
  53 Trần Thị Khuyên 989562181 Chợ
  54 Vũ Văn Kiên
  55 Vũ Văn Kỳ 1668345877 Tại
  56 Vũ Ngọc Lâm 913669321
  57 Nguyễn Thị Linh
  58 Bùi Văn Lợi
  59 Vũ Thị Lợi Tại
  60 Bùi Đức Long
  61 Bùi Văn Lương Cùng
  62 Vũ Thị Lưu
  63 Nguyễn Thị Mận
  64 Vũ Đức Mạnh
  65 Nguyễn Thị
  66 Nguyễn Thành Nam
  67 Phan Văn Nam 1692753402 Bến
  68 Đoàn Thị Năm Đồng Nai
  69 Bùi Thị Nết
  70 Bùi Thị Nga
  71 Nguyễn Thị Nga
  72 Nguyễn Văn Ngà
  73 Bùi Văn Ngân
  74 Nguyễn Văn Ngọc 904971268 Đông Quận 9
  75 Nguyễn Thị Nhàn
  76 Bùi Mạnh Nhị 903636054 Cùng Tân Bình
  77 Phan Thị Nhung
  78 Xuân Oanh Oanh Cuối
  79 Vũ Đại Phong 1998017112 Đông
  80 Vũ Xuân Phong
  81 Vũ Duy Phóng 919276909 Nhì Đồng Nai
  82 Vũ Xuân Phóng 919276909 Nhì
  83 Bùi Minh Phương 972237499 Trại
  84 Bùi Quốc Phương
  85 Bùi Xuân Phương
  86 Phan Ngọc Phương
  87 Vũ Ngọc Phương 1269793223 Trại Gạo
  88 Vũ Thị Phương
  89 Nguyễn Mạnh Quân
  90 Vũ Đức Quân 1664137997 Cùng
  91 Phan Đình Qúy 1679741818 Cùng
  92 Vũ Duy Quyết 908222656 Đông Quận 10
  93 Vũ Hồng Sáng 1697777135 Đông Thủ Đức
  94 Phan Tiến Sinh
  95 Nguyễn Sơn Sơn 974752558 Cuối
  96 Vũ Văn Sơn 919557874 Nhì
  97 Bùi Văn Tâm
  98 Bùi Văn Tân
  99 Bùi Xuân Tân
  100 Phan Văn Tân 1253087211
  101 Vũ Văn Tân
  102 Phan Văn Tạo 1626944814
  103 Nguyễn Văn Thạch 923006279 Bến Bình Dương
  104 Nguyễn Thị Thắm 987633599 Cuối
  105 Nguyễn Thị Thân
  106 Trần Ngọc Thanh 986978846 Đông
  107 Bùi Trung Thành
  108 Bùi Văn Thành 984382377
  109 Vũ Minh Thành
  110 Nguyễn Văn Thao 972067532 Gia Bình Chánh
  111 Trần Ngọc Thìn 903731332
  112 Bùi Văn Thịnh 903716658 Trại
  113 Nguyễn Văn Thịnh
  114 Phan Đức Thịnh
  115 Vũ Duy Thọ 913132763 Đông Quận 2
  116 Nguyễn Thị Thoa 918028708 Ba
  117 Vũ Thị Thu Hương 937335238
  118 Phan Thị Thu Thảo
  119 Bùi Văn Thuấn 1224460189 Tại
  120 Bùi Thị Thúy
  121 Nguyễn Thị Thúy 1234176016
  122 Vũ Văn Tiến
  123 Bùi Huy Toàn 988000869 Cuối Bình Chánh
  124 Bùi Văn Toàn
  125 Vũ Xuân Toàn 1683488804 Cầu
  126 Nguyễn Văn Triệu
  127 Bùi Xuân Trọng
  128 Vũ Duy Trọng Đông Thủ Đức
  129 Nguyễn Thành Trung
  130 Nguyễn Văn Trung 918323268
  131 Nguyễn Sơn Trường 974752558 Cuối
  132 Vũ Xuân Trường 1656957183
  133 Bùi Văn 917471164
  134 Vũ Ngọc
  135 Vũ Thị Bình Dương
  136 Bùi Văn Tứ Trại
  137 Bùi Văn Tuấn
  138 Trần Công Tuấn
  139 Trần Văn Tuấn
  140 Bùi Văn Tuất
  141 Bùi Quốc Túy 912808491 Ba
  142 Vũ Thị Tuyến 938199770 Đông Quận 10
  143 Vũ Thanh Vân
  144 Vũ Thị Vân 903300361
  145 Nguyễn Quốc Việt
  146 Phan Ngọc Việt 1636721367 Chợ Bình Thạnh
  147 Phan Văn Việt
  148 Bùi Ngọc Vỹ 1255952596 Cùng
  149 Nguyễn Văn Xuân
  150 Phan Thị Yến
  151 Vũ Thị Yến
 • Biên bản họp ban cán sự 2016

  NỘI DUNG BIÊN BẢN

  Tp.HCM ngày 20 tháng 03 năm 2016

  I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

  1. Ông Bùi Huy Toàn.
  2. Ông Vũ Duy Mạnh (v).
  3. Bà Vũ Thị Hợi.
  4. Ông Phan Ngọc Việt.
  5. Ông Nguyễn Sơn Trường.
  6. Ông Trần Ngọc Thanh.
  7. Ông Vũ Duy Quyết.
  8. Ông Nguyễn Phi Khanh.
  9. Ông Nguyên Văn Ngọc (mới).
  10. Ông Vũ Ngọc Lâm (mới-v).

  II. NỘI DUNG CƠ BẢN :

  1. Báo cáo tài chính năm 2015.
  2. Kế hoạch buổi họp mặt thường niên 10/03/2016 âm lịch.
  3. Sắp xếp lại ban cán sự, ban liên lạc.
  4. Nhà tài trợ.
  5. Bầu hội trưởng mới.

  III. NỘI DUNG CHI TIẾT :

  1- Báo cáo tài chính năm 2015 :

  1. Chi tiêu đúng đủ theo quy định về việc sử dụng chi phí và quyền lợi hội viên.
  2. Tồn quỹ đến hết ngày 20/03/2016 : 36.219.000đ.

  2- Kế hoạch buổi họp mặt thường niên 2016 :-

  a>   Địa điểm họp mặt năm 2016 :                

  • NHÀ HÀNG NAM BỘ    
  • Địa chỉ 200 đường Trần Não, P.Bình An, Q.2, Tp.HCM

  b>   Nội dung chương trình :  

  • Thông báo tin buồn tới toàn thể hội viên về việc ông Nguyễn Sơn Hải nguyên Hội Trưởng đã từ trần.
  • Sơ lược tiểu sử ông Nguyễn Sơn Hải + 1 phút mạc niệm.
  • Thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới toàn thể hội viên.
  • Giới thiệu hội trưởng và ban cán sự mới (10 người).
  • Hội trưởng mới phát biểu.
  • Báo cáo tài chính năm 2015 trước toàn thể hội viên.
  • Giải trình việc tại sao vẫn tổ chức tại Nhà hàng mà không thuê mặt bằng.
  • Khai tiệc + Chương trình ca nhạc.
  • Kêu gọi hoặc chỉ định thêm người trong ban liên lạc (mỗi quận 1 người + mỗi tỉnh 1 -> 3 người).

  c>   Quyền lợi hội viên : Kể từ 2016 cập nhật chi tiết danh sách hội viên thụ hưởng.

  • Đóng góp kinh phí : Tùy tâm.
  • Khuyến học (đậu đại học) : 300.000đ.
  • Khuyến học (học sinh giỏi) : 200.000đ.
  • Hiếu (tứ thân phụ mẫu) : 1.000.000đ/đám.
  • Bệnh hiểm nghèo) : 500.000đ.
  • Chúc tết (từ 60 tuổi) : 300.000đ.
  • Chi phí họp ban cán sự : 1.000.000đ/lần.

  3- Sắp xếp lại ban cán sự, ban liên lạc :

  • Ban cán sự : Không quá 10 người, được bổ sung từ ban liên lạc. Ai vắng mặt 3 buổi họp liên tiếp thay người mới. Mọi biên bản họp có mặt từ 6 thành viên trở lên, đều có hiệu lực.
  • Ban liên lạc : Mỗi quận 1 người + Mỗi tỉnh 1 -> 3 người (danh sách dự kiến đính kèm).

  4- Tài trợ :

  a>   Quy định chung :

  • Chích 50% tổng số tiền hội viên đóng góp trong ngày gặp mặt thường niên trả chi phí cho ngày gặp mặt, phần còn lại chia đều cho các nhà tài trợ.
  • Số lượng nhà tài trợ : Không hạn chế, càng nhiều nhà tài trợ thì số tiền của một nhà tài trợ phải bỏ ra càng ít.

  b>   Danh sách nhà tài trợ buổi gặp mặt năm 2016 đã đăng ký đến hết ngày 20/03/2016 :

  • Ông Vũ Duy Mạnh.
  • Ông Bùi Huy Toàn.
  • Ông Vũ Duy Thọ.

  5- Bầu hội trưởng : Ông Nguyễn Sơn Trường, số phiếu bầu 100%. Điện thoại 0974.752558.

  Ban cán sự

  (đã ký)

 • Họp mặt Hội đồng hương làng Gạo lần thứ hai

  Buổi họp mặt Hội đồng hương làng Gạo lần thứ hai đã diễn ra tại khu du lịch Văn Thánh, vào ngày Thứ Sáu, 19/4/2013 (nhằm ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch) trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp, chan chứa tình đồng hương của những người con làng Gạo xa xứ. Sau 1 năm với những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, mọi người lại được quây quần bên nhau, trò chuyện, tâm sự về 1 năm đã trôi qua. (Đọc thêm…)

 • Họp mặt Hội đồng hương làng Gạo lần thứ nhất

  Vào ngày thứ Hai, 30.04.2012, tại khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Hội đồng hương làng Gạo đã tổ chức buổi họp mặt lần thứ nhất và ra mắt Ban chấp hành Hội. (Đọc thêm…)