• QUỸ HỘI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2014 – AL


  KIỂM TRA + TÌM KIẾM – THEO CỘT TÊN

  MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LH – 0908.222656

  STT HỌ TÊN SỐ TIỀN SỐ ĐT CHỖ Ở
  HIỆN NAY
  1 Bùi Tuấn Anh 300,000
  2 Vũ Thị Bảy 300,000
  3 Vũ Văn Cảnh+Lý 500,000
  4 Nguyễn Thị Chí Hồng 400,000
  5 Bùi Quyết Chiến 500,000
  6 Bùi Thị Chuyên 1,000,000
  7 Bùi Văn Cường 500,000
  8 Vũ Duy Đạt 500,000
  9 Bùi Thiếu Độ 500,000 0909204166
  10 Phan Văn Dũng 1,000,000
  11 Bùi Văn Dương 500,000
  12 Nguyễn Sơn Hải 1,000,000
  13 Bùi Thị Hằng 300,000
  14 Vũ Thị Hạnh 400,000 01634558077
  15 Trần Ngọc Hiền 500,000
  16 Bùi Văn Hiệp 600,000 8,800,000
  17 Vũ Xuân Hiệp 500,000
  18 Nguyễn Huy Hinh 500,000 9,500,000
  19 Vũ Thị Hoa 300,000
  20 Vũ Thị Hòa 300,000
  21 Vũ Thúy Hòa 1,000,000
  22 Vũ Đức Hoài 1,000,000
  23 Bùi Thị Hồng Đào 200,000 0986364902
  24 Trần Văn Hợp 500,000
  25 Phan Văn Hưng 500,000
  26 Nguyễn Phi Khanh 600,000
  27 Vũ Mạnh Khởi 300,000
  28 Bùi Đức Long 400,000
  29 Vũ Đức Mạnh 2,000,000
  30 Nguyễn Thành Nam 300,000
  31 Đoàn Thị Năm 200,000
  32 Bùi Thị Nết 200,000
  33 Bùi Thị Nga 500,000
  34 Nguyễn Thị Nga 200,000
  35 Nguyễn Văn Ngà 500,000
  36 Nguyễn Văn Ngọc Yến 1,000,000
  37 Phan Thị Nhung 200,000
  38 Vũ Xuân Phóng 500,000
  39 Vũ Thị Phương 300,000
  40 Vũ Duy Quyết 1,000,000
  41 Vũ Hoàng Sáng 1,000,000
  42 Phan Văn Tân 300,000 01253087211
  43 Vũ Văn Tân 300,000
  44 Bùi Xuân Tân 300,000
  45 Nguyễn Văn Thạch 500,000
  46 Trần Ngọc Thanh 500,000
  47 Bùi Trung Thành 500,000
  48 Nguyễn Đức Thao 500,000
  49 Bùi Văn Thịnh 500,000
  50 Nguyễn Thị Thoa 1,000,000
  51 Vũ Thị Thu Hương 500,000 0937335238
  52 Bùi Văn Thuấn 500,000
  53 Vũ Văn Tiến 500,000
  54 Bùi Văn Toàn 500,000
  55 Bùi Huy Toàn 1,000,000
  56 Vũ Duy Trọng 500,000
  57 Nguyễn Thành Trung 500,000
  58 Vũ Xuân Trường 300,000
  59 Bùi Văn 300,000 14,200,000
  60 Vũ Ngọc 300,000
  61 Vũ Thị 500,000
  62 Trần Công Tuấn 500,000
  63 Bùi Văn Tuấn 500,000
  64 Bùi Quốc Túy 1,000,000
  65 Vũ Thị Tuyến 1,000,000
  66 Phan Văn Việt 500,000
  67 Nguyễn Văn Xuân 500,000
  68 Vũ Thị Yến 300,000
  TỔNG HỢP THU CHI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2014 AL
  DIỄN GIẢI TỒN ĐK THU CHI TỒN CK
  24,215,000 62,650,000 52,100,000 34,765,000
  Tổng tiền đóng góp 36,900,000
  Vũ Duy Thọ (tài trợ) 12,875,000
  Bùi Huy Toàn (tài trợ) 12,875,000
  Tổng chi buổi họp mặt 44,200,000
  Chi khen thưởng HS giỏi 3,200,000
  Phí tên miền 2014 900,000
  Chúc tết người cao tuổi 3,800,000

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.