• QUỸ HỘI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2015 – AL


  KIỂM TRA + TÌM KIẾM – THEO CỘT TÊN

  MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LH – 0908.222656

  STT HỌ TÊN SỐ TIỀN SỐ ĐT CHỖ Ở
  hiện nay
  1 Vũ Duy Bảy 500,000
  2 Vũ Văn Bình 500,000
  3 Vũ Văn Cảnh 1,000,000
  4 Vũ Xuân Cảnh 1,000,000
  5 Bùi Văn Cường 500,000
  6 Vũ Quốc Đạt 300,000
  7 Nguyễn Công Định 300,000
  8 Nguyễn Sơn Hải 1,000,000
  9 Bùi Thị Hằng 500,000 01286558081
  10 Vũ Thị Hòa 200,000
  11 Bùi Đức Hoài 1,000,000
  12 Trần Văn Hợp 500,000
  13 Vũ Duy Hùng 500,000
  14 Phan Văn Hưng 500,000
  15 Bùi Văn Khải 500,000
  16 Nguyễn Phi Khanh 500,000
  17 Vũ Văn Kiên 300,000
  18 Vũ Ngọc Lâm 500,000
  19 Vũ Thị Lưu 500,000
  20 Nguyễn Thành Nam 300,000
  21 Nguyễn Thị Nga 200,000
  22 Nguyễn Văn Ngà 300,000
  23 Bùi Văn Ngân 500,000
  24 Nguyễn Văn Ngọc 1,000,000
  25 Vũ Xuân Phong 500,000
  26 Vũ Đại Phong 500,000
  27 Phan Ngọc Phương 300,000
  28 Bùi Minh Phương 500,000
  29 Vũ Duy Quyết 1,000,000
  30 Vũ Hồng Sang 1,000,000
  31 Bùi Văn Tân 1,000,000
  32 Phan Văn Tạo 300,000 01626944814
  33 Nguyễn Văn Thạch 500,000
  34 Trần Ngọc Thanh 500,000
  35 Bùi Trung Thành 1,000,000
  36 Vũ Minh Thành 500,000
  37 Bùi Văn Thịnh 500,000
  38 Vũ Duy Thọ 1,000,000
  39 Nguyễn Thị Thoa 1,000,000
  40 Phan Thị Thu Thảo 400,000
  41 Bùi Văn Thuận 500,000
  42 Vũ Văn Tiến 500,000
  43 Bùi Huy Toàn 1,000,000
  44 Bùi Văn Toàn 500,000
  45 Toàn 150,000
  46 Vũ Xuân Trường 500,000 01656957183
  47 Nguyễn Sơn Trường 500,000
  48 Trần Văn Tuấn 1,000,000
  49 Bùi Quốc Túy 1,000,000
  50 Vũ Thị Tuyến 1,000,000
  51 Vũ Thanh Vân 200,000
  52 Phan Văn Việt 500,000
  53 Nguyễn Quốc Việt 200,000

  TỔNG HỢP THU CHI ĐẾN HẾT NGÀY 10/03/2015 AL

  DIỄN GIẢI

  TỒN ĐK THU CHI TỒN CK
  34,765,000 46,650,000 45,450,000 35,965,000
  Tổng tiền đóng góp 30,950,000
  Vũ Duy Thọ (tài trợ) 7,850,000
  Bùi Huy Toàn (tài trợ) 7,850,000
  Tổng chi buổi họp mặt 31,150,000
  Khen thưởng HS giỏi 3,800,000
  Phí tên miền 2015 900,000
  Tết người cao tuổi 5,600,000
  Đám hiếu (3) 3,000,000
  HĐH An Bình 1,000,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.